ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΘΕΡΜΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΛΕΤΩΝ

Η εταιρεία μας Ανεστίδης Ευάγγελος διαθέτει το σύστημα θερμικής επεξεργασίας ISPM15, εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμων με αριθμό GR-0093, έχοντας άδεια απεντόμωσης με βάση το Διεθνές Πρότυπο ISPM15.

Διαδικασία Θερμικής Επεξεργασίας ISPM15

Σε θάλαμο ειδικά διαμορφωμένο για να εξυπηρετείται η ανάγκη θερμικής επεξεργασίας, τοποθετούμε τις παλέτες-ξυλεία παρέχοντας υψηλή θερμοκρασία έτσι ώστε να πετύχουμε στο κέντρο του ξύλου θερμοκρασία ίση με 56οC. Σε όλη τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας υπάρχουν αισθητήρες οι οποίοι παρακολουθούνται μέσα από πλήρως αξιόπιστο και τελευταίας τεχνολογίας λογισμικό για να πετύχουμε το βέλτιστο αποτέλεσμα. Η θερμοκρασία των 56οC διατηρείται για τουλάχιστον 30 λεπτά. Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία, οι παλέτες θεωρούνται πλήρως θερμικά επεξεργασμένες.

Τέλος, με αυτό τον τρόπο παρέχουμε στους πελάτες μας τη δυνατότητα να διακινούν τα προϊόντα τους με ασφάλεια και σε χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως ορίζουν οι διεθνείς κανόνες.

Αριθμός Μητρώου (ISPM 15 του FAO): GR-0093