Πέργκολες

Εμπορευόμαστε πριστή ξυλεία για πέργκολες και διαθέτουμε προϊόντα όπως: τάβλες, μισόταβλες, σκουρέτα, καδρόνια, μαδέρια, δοκάρια και κολόνες από ξυλεία πεύκης ή ελάτης σε όλες τις επιθυμητές διαστάσεις.